• Welkom op Alkanaany Schoonmaakbedrijf
 • Telefonisch bereikbaar 24/7 (0) 252 230 144
 • Direct Mailen: info@alkanaany.nl

Milieubeleidsverklaring

 • Home
 • Milieubeleidsverklaring

Milieubeleidsverklaring Alkanaany Schoonmaakbedrijf B.V.

Bij Alkanaany Schoonmaakbedrijf B.V. wordt het milieubeleid – evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn – gezien als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie. Dankzij de optimale samenwerking met onze klanten, leveranciers en medewerkers kunnen wij ons nog beter inspannen om de milieueffecten die bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. Daarbij streven wij tevens naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening.

Wet- en regelgeving

Alkanaany Schoonmaakbedrijf B.V. verklaart volgens het milieubeleid tot volledige naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast doen wij – waar mogelijk – meer dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Al deze verantwoordelijkheden en taken zijn vastgesteld, om aan te kunnen tonen dat toepassing van wet- en regelgeving wordt nageleefd. Milieumaatregelen die een positief effect geven op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiënte zullen prioriteit krijgen.

Verminderen van de milieubelasting

Alle bedrijfsactiviteiten hebben een effect op het milieu. Alkanaany Schoonmaakbedrijf B.V. tracht deze effecten zo laag mogelijk te houden, door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch en uitvoerend.

Alkanaany Schoonmaakbedrijf B.V. tracht:

 • Verantwoord gebruik te maken van benodigde schoonmaakmiddelen en -materialen.
 • Waar nodig te kiezen voor andere materialen en middelen, waarvan eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn.
 • Voor reguliere schoonmaakwerkzaamheden uitsluitend gebruik te maken van biologisch afbreekbare en milieuvriendelijke middelen.
 • Alkanaany heeft zich jaren lang ingespannen in de ontwikkeling van een allesreiniger die volledig biologisch afbreekbaar is. Dit product wordt inmiddels intensief gebruikt bij al onze opdrachtgevers.
 • Is bewust bezig met verbruiksvermindering en onnodige verspilling van water en stroom.
 • Alle afvalstromen apart te scheiden en opdrachtgevers – daar waar niet aan de orde is – te adviseren over afvalscheiding.
 • Glasbewassing uitsluitend uit te voeren met osmose water.
 • Verpakkingsmaterialen te hergebruiken.
 • Dosering van schoonmaakmiddelen bij specialistische werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken
 • Bewust te reinigen met stoomapparaten voor bijvoorbeeld tapijtreiniging, dieptereiniging van sanitair e.d. waardoor geen enkele toepassing van schoonmaakmiddelen verder nodig is.
 • Producten in te kopen voorzien van een ECOLABEL en RECYCLED keurmerk.

Stimuleren milieubeleid opdrachtgevers

Naast dat wij zelf bewust bezig zijn met het verbeteren van het milieu, werken wij ook graag mee aan MVO-doelstellingen van onze opdrachtgevers. Tevens proberen wij hen nog extra te stimuleren door middel van onze eigen kennis over het milieu met hen te delen.

Milieumanagementsysteem

De directie van Alkanaany Schoonmaakbedrijf B.V. stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieubeleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers.

Onze medewerkers ondersteunen het milieubeleid en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor het realiseren ervan.

Deze milieubeleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor belanghebbenden.

Wij zijn Alkanaany!

Draag bij aan een schone wereld. Kies bewust voor een duurzaam schoonmaakbedrijf. Gooi die vervuilende wasmiddelen overboord en laat Alkanaany uw bedrijf schoonmaken.

Openingstijden

Kantoor open van Maandag – Vrijdag : 09:00 – 16:00
Zondag : Gesloten
Telefonisch 24/7 bereikbaar

Verklaringen

Gegevens:

 • Wattstraat 20, 2171 TR Sassenheim
 • Bedrijf: +31 (0)252 230 144 Mobiel +31 (0)6 201 62 663
 • info@alkanaany.nl